Címkearchívumok: Magyar Pedagógiai Társaság

Demokratikus nevelés és diákrészvétel – nyilvános szakmai vita

Az ELTE TáTK Oktatás- és Ifjúságkutató és Továbbképző Központja (OITK – oitk.tatk.elte.hu) az Agóra Oktatási Kerekasztallal (http://agoraoktatas.hu/) együttműködve nyilvános szakmai vitát rendez pedagógusok és társadalomkutatók számára Demokratikus nevelés és diákrészvétel címmel.

Időpont: 2014. március 20, 16:00–19:00

Helyszín: ELTE Lágymányosi campus, Északi tömb, Cseh-Szombathy terem (0.100B)

Bár a téma mindig aktuális, a vita apropóját ezúttal az adja, hogy elkészült az Agóra Oktatási Kerekasztal Oktatáspolitikai alapvetések című dokumentuma, amely külön részeket (2.10; 3.10; 4.6) szentel a témának. A vitaindítók támaszkodnak erre a dokumentumra.

Program:

16:00 – Vitaindítók – elnök: Lukács Péter, tanszékvezető egyetemi tanár, WJLF

  • Csákó Mihály egyetemi docens, az ELTE TáTK OITK vezetője: A tanárok jelentőségéről
  • Ercse Kriszta, az Agóra 10. szekciójának munkatársa: Az Agóra álláspontja a demokratikus nevelésről
  • Kerékgyártó Anna, gimnáziumi tanuló, DÖK-elnök: Ahogy a tanulók látják a gyakorlatot és a lehetőségeket

17:00 – Szünet

17:10 – Vita – moderátor: Sáska Géza, az ELTE TáTK OITK munkatársa

  • A jelenlévő tanárok: a tanárok véleménye a demokratikus nevelés helyzetéről, lehetőségeiről és az Agóra által kialakított álláspontról
  • Trencsényi László, a Magyar Pedagógiai Társaság ügyvezető elnöke: zárszó

Időpont: 2014. március 20, 16:00–19:00

Helyszín: ELTE Lágymányosi campus, Északi tömb, Cseh-Szombathy terem (0.100B)

Ajánlott olvasmányok:

  • Politikai szocializáció. Educatio, 2004/4.
  • Arctalan (?) nemzedék. szerk. Bauer B. és Szabó A., NCsSzI, Budapest, 2011.
  • Csákó–Berényi–Bognár–Tomay: Politikai szocializáció Magyarországon a kilencvenes években. Szociológiai Szemle, 2000/1.
  • Melich, A.: A személyiség és a szocializációs folyamat közötti kölcsönhatás. In: A politikai  szocializáció. Szerk. Szabó I. és Csákó M., Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest, 1999.

Letölthető szórólap ⇒⇒⇒

Képzelt riport Eötvös Józseffel (előadás)

2013 őszén a „haza és haladás” egységében gondolkodó magyarországi értelmiség Eötvös Józsefnek, az 1848-as forradalom, majd a kiegyezés kultuszminiszterének, az írónak, filozófusnak és politikusnak 200. születési évfordulójára emlékezett. A nevét viselő oktatási intézmények  rendre felidézték a XIX. századi szabadgondolkodó hazafi, hérosz alakját és munkásságát.

Kelemen Elemér professzor  napjaink oktatáspolitikai kihívásaira autentikus Eötvös-szövegekkel válaszolt sajátos műfajú írásában, a „képzelt riportban”.

A Magyar Pedagógiai Társaság, valamint a társaság Neveléstörténeti Szakosztálya és a társadalmi párbeszédet szorgalmazó Agóra Oktatási Kerekasztal felkérésére ezt az előadását tartja meg ismét, március 12-én 18 órakor az ELTE Kazinczy utca 23-27. száma alatti épületében. A rendezvény nyilvános.

Letötlhető szórólap ⇒⇒⇒

Dr. Kelemen Elemér, professor emeritus (ELTE Tanító- és Óvóképző Főiskolai Kar):
A népnek értelmi felemelése (Képzeletbeli) interjú báró Eötvös Józseffel, az első magyar vallás-, és közoktatásügyi miniszterrel