Címkearchívumok: Értékőrzés

Képzelt riport Eötvös Józseffel (előadás)

2013 őszén a „haza és haladás” egységében gondolkodó magyarországi értelmiség Eötvös Józsefnek, az 1848-as forradalom, majd a kiegyezés kultuszminiszterének, az írónak, filozófusnak és politikusnak 200. születési évfordulójára emlékezett. A nevét viselő oktatási intézmények  rendre felidézték a XIX. századi szabadgondolkodó hazafi, hérosz alakját és munkásságát.

Kelemen Elemér professzor  napjaink oktatáspolitikai kihívásaira autentikus Eötvös-szövegekkel válaszolt sajátos műfajú írásában, a „képzelt riportban”.

A Magyar Pedagógiai Társaság, valamint a társaság Neveléstörténeti Szakosztálya és a társadalmi párbeszédet szorgalmazó Agóra Oktatási Kerekasztal felkérésére ezt az előadását tartja meg ismét, március 12-én 18 órakor az ELTE Kazinczy utca 23-27. száma alatti épületében. A rendezvény nyilvános.

Letötlhető szórólap ⇒⇒⇒

Dr. Kelemen Elemér, professor emeritus (ELTE Tanító- és Óvóképző Főiskolai Kar):
A népnek értelmi felemelése (Képzeletbeli) interjú báró Eötvös Józseffel, az első magyar vallás-, és közoktatásügyi miniszterrel