1. Elvárt, kívánatos nevelési-oktatási eredmények – vázlat

Print Friendly, PDF & Email

Az „Elvárt, kívánatos nevelés-oktatási eredmények” témacsoportban  – bár készült  vitaindító tanulmány, és az Agórában folyt is vita ebben a témakörben – nem születtek tézisek. E legátfogóbb kérdéskörre nem adható válasz mindaddig, míg az egyes területek meg nem fogalmazzák a saját céljaikat, kívánatos eredményeiket.  Az elvárt, kívánatos nevelési-oktatási eredmények az egyes témacsoportok tézisei között most is megjelennek.

Javasoljuk, hogy pedagógusok, szülők és diákok bevonásával széleskörű interaktív programokat  szervezve, vitákat kezdeményezve az Agora eme első nyilvános dokumentuma és a visszajelzések alapján a későbbiekben hozzuk létre az itt hiányzó téziseket.

2 gondolat erről: „1. Elvárt, kívánatos nevelési-oktatási eredmények – vázlat

 1. Általános Iskola:

  Az általános iskola feladata a nevelés, az önálló, alkotó életre való felkészítés, valamint a társadalmi integrációhoz, a folyamtos fejlődéshez, a kiegyensúlyozott, boldog léthez szükséges készségek, képességek kialakítása.

  Kívánatos képességek, készségek, jártasságok:

  – tolerancia

  – udvariasság, etikett, netikett

  – türelem

  – érdekérvényesítés

  – önállóság

  – önismeret, önazonosság

  – környezetismeret

  – kitartás, álhatatosság

  – keresztény/nemzeti büszkeség

  – játék, társas játék

  – a pihenés és kikapcsolódás képessége módjai

  – rövid és hosszútávú célképzés, tervezés

  – pontosság

  – megbízhatóság

  – önkiszolgálás

  – tanulási képesség

  – olvasás, szövegértés

  – Írás, helyesírás

  – számolás, logikus gondolkodás

  – kreativitás

  – mozgás-, társastánckultúra

  – kritikai érzék

  – demokrácia

  – alturizmus

  – idegen nyelv

  – táplálkozás kultúra

  – egészségvédelem

    – korai terhesség, drogprevenció, dohányzás megelőzés

  – önismeret

  – társas kapcsolatok kultúrája

  – barát és párválasztás kultúrája, paraméterei

  – család ismeret

  – élethosszig tartó pályorientáció

  – esztétikai érzék

  – környezettudatosság

  – konfliktus elemzés, kezelés, megoldás

  A tantárgyaknak általános iskolában ezen képességek és készségek kialakítását kellene szolgálniuk, jelenlegi, öncélú szerepük helyett. A nevelésben paradigmaváltás szükséges. A tanítást fel kell váltsa az irányított tanulás, a tanulásszervezés. Teret kell adni a különbözőségnek, a tanulói aktivitásnak.

  A tantárgyaknak nem lenne szabad uralkodóvá válni, csak középiskolában.

Vélemény, hozzászólás?