Az Agóra Oktatási Kerekasztal működésének szabályai

Print Friendly, PDF & Email

Elfogadta az Agóra Oktatási Kerekasztal plenáris ülése 2012. június 2-án

1. Az Agóra Oktatási Kerekasztal munkájának célja, hogy nyílt oktatáspolitikai párbeszédben létrejöjjön Magyarországra vonatkozóan egy, a közoktatás kérdéseivel foglalkozó, az általa meghatározott alapértékeken belül, egyes pontokon akár variánsokat tartalmazó hosszú távú oktatáspolitikai koncepció.

2. A Kerekasztal munkájának eredményeként létrejövő koncepciót a plenáris ülésen résztvevők legalább 50 %-a javasolhatja elfogadásra. A koncepció változtatások nélküli elfogadásához az Agóra regisztrált tagjai legalább 70 %-ának „igen” szavazata szükséges. Internetes szavazások előtt a regisztrációt meg kell erősíteni.

3. A Kerekasztal a munkáját plenáris összejövetelek keretében, valamint munkacsoportokban – személyes részvétellel és/vagy online kapcsolatban – végzi.

4. A regisztrációt leghamarabb 2012. október 31-én lehet lezárni. Amennyiben a munkacsoportok első munkaanyagukat 2012. október 31. után teszik közzé az Interneten, a közzététel után két héten belül még lehetséges a regisztráció.

5. A plenáris ülésekre vonatkozó szabályokat a házszabály rögzíti.

6. Az Agóra honlapját az Infokommunikációs munkacsoport szerkeszti.

7. Az Agóra regisztrált tagjai használhatják az Agóra levelezőlistáját. A levelezőlista az Agóra honlapon is megjelenik. Az Agóra világnézeti sokszínűségét sértő hozzászólásokat az infokommunikációs munkacsoport tagjai törölhetik. A moderálási elveket a Koordinációs munkacsoport határozza meg, továbbá a Koordinációs munkacsoporthoz lehet fordulni a moderálással kapcsolatos kifogás esetén, és a Koordinációs munkacsoport ilyen esetben hozott döntését az infokommunikációs munkacsoport végrehajtja.

8. Az Agóra működésének nyilvánosságát az Agóra sajtóklub segíti. A sajtóklub munkáját az Infokommunikációs munkacsoport szervezi.

9. A koncepció egyes tématerületeinek kidolgozására munkacsoportok alakulnak, amelyek szükség szerint kapcsolatot tartanak más munkacsoportokkal, és munkájukba külső szakembereket vonhatnak be.

10. A munkacsoportok egyike a Koordinációs munkacsoport, mely a szerkesztés speciális feladatait is ellátja:

  • Meghatározza a munkacsoportokban zajló munka általános kereteit és kötelező szempontjait.
  • Folyamatosan figyelemmel kíséri és koordinálja a munkacsoportok tevékenységét.
  • Áttekinti a munkacsoportok által kidolgozott részdokumentumokat. Ha azok nem felelnek meg az Agóra célkitűzéseinek, deklarált értékeinek és a korábban meghatározott szempontoknak, erre felhívja a munkacsoport figyelmét. Vita esetén a plenáris ülés dönt.
  • A munkacsoportok által készített dokumentumok alapján összeállítja a koncepcióra vonatkozó javaslatot.
  • Szervezi az Agóra munkáját.

11. A Koordinációs munkacsoportba az Agóra tagjai közül 2012. június 30-ig bárki jelentkezhet.

12. Az Agóra regisztrált tagjai bármelyik munkacsoporthoz csatlakozhatnak, egy személy több munkacsoportnak is tagja lehet.

13. A munkacsoportok tagjainak neve publikus, ha az Agórán adataik nyilvánosságának megengedésével regisztráltak. A munkacsoport munkájába külső, az Agórában nem regisztrált segítők is bekapcsolódhatnak. A külső segítők neve csak akkor nyilvános, ha ehhez hozzájárulnak.

14. A munkacsoportoknak 2012. június 15-ig meg kell nevezniük azt a tagjukat, akin keresztül az Agóra tagjai, csoportjai és a külső érdeklődők fel tudják venni a munkacsoporttal a kapcsolatot.

15. Minden munkacsoportnak készítenie kell az Agóra honlapjára egy rövid munkatervet; munkájuk részeredményeiről tájékoztatniuk kell a Koordinációs munkacsoportot.

16. A munkacsoportok az Infokommunikációs munkacsoport által rendelkezésre bocsátott online kereteket használják.

17. A munkacsoportok igazodnak a Koordinációs munkacsoport által meghatározott határidőkhöz.

18. A munkacsoportok nyitottan működnek, munkamódszerüket, belső szabályaikat a fentiek figyelembe vételével maguk határozzák meg.

19. A munkacsoportok által készített anyagok igazodnak a Koordinációs munkacsoport által meghatározott általános keretekhez és kötelező szempontokhoz.

20. A munkacsoportokon belül, illetve között felmerülő koncepcionális eltérések esetén a plenáris ülés dönt.

21. A koncepció kidolgozásában közreműködők hozzájárulnak a létrejött anyagok szabad, korlátozások nélküli felhasználásához.

22. Az Agóra neve alatt csak a plenáris ülés által elfogadott anyagok jelenhetnek meg.

23. Az Agóra minden produktuma az Agóra neve alatt jelenik meg.

24. Az Agóra céljainak megvalósulását az Agóra Akadémia segíti. Az Agóra Akadémia munkáját a Koordinációs munkacsoport szervezi.

25. A jelen működésről szóló szabályzat az internetes közzététellel lép hatályba.

26. A működés szabályait az Agóra plenáris ülése módosíthatja.

 

Budapest, 2012. június 2.

 

Vélemény, hozzászólás?