9. Hatékonyan együttműködő közoktatás – tézisek

Print Friendly, PDF & Email

9.1. A hatékony együttműködések minden együttműködő tag számára jelentős többletet (motiváció, ismeret, együttműködési képesség) eredményeznek. Javasoljuk, hogy e potenciál minél nagyobb mértékű érvényesülése érdekében készüljön átfogó stratégia a jelenlegi közoktatás hatékonyan együttműködő közoktatássá fejlesztésére, alakítására.

9.2. Fontosnak tartjuk, hogy az oktatás tudásintenzív szektorrá váljon. Ehhez ki kell alakítani és folyamatosan biztosítani kell a megfelelő szabályozási, szervezeti és anyagi feltételeket. Kiemelten fontos a kutatás-fejlesztés, valamint a képzés és az óvodai-iskolai gyakorlat közvetlen és interaktív kapcsolatának intézményesített biztosítása.

9.3. Javasoljuk a jelenlegi mérési rendszer továbbfejlesztését annak érdekében, hogy jobban szolgálja az oktatási intézmények fejlődését, innovációk kialakulását. Ehhez egyrészt a mainál nagyobb autonómiát kell biztosítani az iskolák számára, másrészt a méréseknek jobban kell igazodniuk a közoktatáshoz annak érdekében, hogy pontosabb visszajelzéssel szolgáljanak. Meg kell vizsgálni, hogy a mérések nem igazíthatóak-e az iskolafokokhoz (4, 8, 11 vagy 12. évfolyam), illetve a kompetenciamérések területei nem bővíthetők-e.

9.4. A pedagógusokat jelenleg nem fejlődés- és tanulásbarát környezet veszi körül. A mostani közoktatási rendszerrel szemben biztosítani kell megfelelő feltételeket, környezetet, támogatást, ösztönzést ahhoz, hogy a pedagógusok rendszeres, érdemi együttműködésekben vehessenek részt kollégáikkal, szülőkkel, más szakemberekkel, tudást és tapasztalatot cserélhessenek, visszajelzéseket adhassanak és kaphassanak, megismerkedhessenek új eredményekkel, megoldásokkal. Ezeknek is a pedagógusmunka fontos, megbecsült részévé kell válniuk, hiszen ezek az állandó fejlődést, tanulást, tapasztalatszerzést, színvonal-emelkedést szolgálják.

9.5. Javasoljuk a szülők fontos partnerként a jelenleginél nagyobb mértékű bevonását a közoktatásba. A hatékony szülő-iskola együttműködések elősegítése érdekében e terület újraszabályozása szükséges

9.6. Javasoljuk a jó gyakorlatok hatékony terjesztését az intézményen belüli pedagógus-pedagógus együttműködések kialakítására és fenntartására; valamint az intézmény és érintettjei (szakszolgálatok, szülők, döntéshozók stb.) közötti együttműködési formák kialakítására és tartalommal való megtöltésére.

9.7. Az együttműködési kompetencia a születéstől fejlődik minden környezetben. Fontosnak tartjuk, hogy az óvodai-iskolai fejlesztés a tanulás és a tanulási esélyek különbségeinek csökkentése szolgálatába állítsa az együttműködések előnyeit. Ehhez a kooperatív és kollaboratív tanítási-tanulási módszerek hatékonyabb alkalmazására van szükség.

9.8. Fontosnak tartjuk, hogy a különböző szinteken folyó együttműködés támogatására biztonságos, ingyenesen és mindenki számára elérhető digitális környezet álljon rendelkezésre.

9.9. Az oktatási rendszer szereplői akkor tudják társadalmi küldetésüket beteljesíteni, ha feladataik nem különülnek el más társadalmi alrendszerek felelősségvállalásától, hanem kreatív, jogszabályokkal és támogatási prioritásokkal ösztönzött együttműködésekkel  – a kooperációtól az integrációig terjedő változatos, alkalmazkodó formákkal –kapcsolódnak más ágazatokhoz, a kultúra, közművelődés, média, sport, egészségügy, gyermekvédelem, bűnmegelőzés, környezetvédelem, munkavédelem, munkapiac, helyi társadalom, a közösségfejlesztés állami és civil, illetve forprofit szervezetrendszeréhez, valamint a családok, szomszédságok közösségeihez.

Vélemény, hozzászólás?