7. Méltányosság – témák

Print Friendly, PDF & Email

Különböző hátránydimenziók mentén kimutatható nevelési, oktatási egyenlőtlenségek és azok mérséklését, megszűntetését szolgáló rendszer

7.1. A méltányosság kezelésének elvi kérdései

 • Verseny és/vagy együttműködés
 • A személyiségközpontúság mint alapelv
 • A hátrányos helyzet fogalma
 • Interkulturális nevelés, a liberális-, kompenzatorikus- és emancipatorikus megközelítések a magyar iskolarendszerben
 • Multikulturalitás, identitástudat, többség és kisebbség viszonya
 • Rejtett tanterv

7.2. A méltányosság főbb kérdései

 • Szelekció, szelektív iskolarendszer, korai szelekció, „elitképzés”
 • Együttnevelés, inklúzió, integráció, szélesebb körű előkészítés (célcsoport, befogadó közeg, tágabb környezet)
 • Látens és manifeszt diszkrimináció az oktatásban, kirekesztés
 • Szegregáció
 • Társadalmi egyenlőtlenségek
 • Az iskolát befejező fiatalok 20%-a esélytelen a munkaerőpiacon
 • Területi egyenlőtlenségek
 • Tehetségnevelés és esélyegyenlőtlenség
 • SNI
 • Részképességzavarok
 • Komprehenzív intézményrendszer
 • Differenciálás, korszerű módszerek alkalmazása
 • Kompenzatív és preventív programok kidolgozása
 • Szociális problémák intézményen belüli kezelése
 • Szabad intézményválasztás
 • Tankötelezettség
 • Gyermeki, tanulói motiváció
 • Továbbtanulás
 • Felnőttoktatás és méltányosság, a felnőttoktatás kompenzációs szerepe az esélyegyenlőtlenségek csökkentésében

Vélemény, hozzászólás?