6. Szakképzés a közoktatásban, a közoktatás és a munka világa – témák

Print Friendly, PDF & Email

6.1. A szakképzés célja

 • elsősorban szakmatanulás vagy elsősorban nevelési-fejlesztési célok
 • szakma vagy kompetencia?
 • a szakképzés feladatai az LLL-ben

6.2. A szakképzés helye az iskolarendszerben

 • nemzetközi áttekintés
 • történeti áttekintés
 • mikor kezdődjön és meddig tartson (meddig legyen kötelező) a szakképzés? Mikor történjen a szakmacsoport (pályakör, ágazat), mikor a konkrét szakma kiválasztása, elkülönült oktatása?
 • szakiskola, szakközépiskola
 • szakképzés, ill. a szakmatanulás megalapozása a szakképzés elkülönülése nélkül: komprehenzív iskola, gimnáziumi szakmai képzés
 • érettségi utáni szakképzés
 • felsőfokú szakképzés
 • iskolai rendszerű felnőttoktatás, második szakma iskolai rendszerben
 • alternatív tanulási utak – HÍD, szakmunkások szakközépiskolája, „szakérettségi”, második esély iskolái, szakmaváltás
 • szakképzés helye a jelenlegitől eltérő struktúrájú alapképzés esetén (pl. 6+6 vagy 9+3 esetén)

6.3. Iskolai és felnőtt (iskolarendszeren kívüli) szakképzés

 • melyiknek mi a célja, szerepe
 • kapcsolatuk
 • szereplőik (iskolák szerepe a felnőtt szakképzésben)

6.4. Munkaerőpiac igényei a szakképzéssel és a közoktatással szemben

 • szakképzés tervezhetősége munkaerő-piaci szempontból országosan, regionálisan, megyei és helyi szinten
 • „hiányszakmák” kérdésköre, meghatározhatósága és ennek szükségessége, „pályairányítás”, bizonyos irányokra ösztönzés szükségessége és lehetőségei, „divatszakmák” kezelése
 • gazdaság által igényelt kompetenciák; a szakképzésben és általános képzésbe való megszerezhetőségük; kompetencia vs. szakma
 • szakközépiskola feladata munkaerő-piaci szempontból, előnyei/hátrányai  a munkába állás, szakmaszerzés, szakirányú/nem szakirányú felsőoktatási továbbtanulás esetén
 • gimnázium feladata munkaerő-piaci szempontból, milyen foglalkozásokra készíthet fel, milyen formában
 • beválási mutatók – mit tudunk az elhelyezkedési, kereseti , vállalkozási, továbbtanulási, karrier esélyekről, utakról
 • pályaelhagyás tényei és értékelése
 • gazdasági szereplők (kamara, cégek, vállalkozói szervezetek, állami foglalkoztatási szerv stb.) szerepe a munkaerő-piac igényeinek közvetítésében
 • iskolák és munkáltatók kapcsolata
 • szakképzési szerkezet befolyásolásának indokoltsága, formái
 • munkaerő-piaci ismeretek, álláskeresési, -megtartási készségek, munkajog oktatása a különféle iskolákban

6.5. A szakképzés gyakorlati része

 • tanulószerződés, tanműhely, egyéb megoldások
 • szakoktatók képzése, kompetenciái, ennek szabályozása
 • szakmódszertan
 • üzemi gyakorlat

6.6. Iskolai szakképzés és szakmaszerkezet

 • OKJ, modulrendszer, rész-szakképesítések, ráépülések, iskolai és felnőttképzésben oktatható szakképesítések
 • szakközépiskolai végzettség és szakképzettség
 • más megoldások (pl. többlépcsős szakmaszerzés)

6.7. Az iskolai szakképzés tartalmi kérdései

 • közismeret és szakma aránya
 • általános, szakmacsoportos és speciális szakmai ismeretek
 • SZVK, központi program
 • vizsgarendszer
 • felkészítés az LLL-re és a szakmai továbblépésre

6.8. A szakiskolások speciális nevelési kérdései

 • módszertan
 • SNI, HHH-s gyerekek a szakképzésben
 • motiválási lehetőségek, ösztöndíj
 • tanárok felkészítése
 • segítő szakemberek szerepe, szervezeti elhelyezkedése, finanszírozása
 • szakmatanulás vagy általános kompetenciák fejlesztése?
 • kapcsolat a szülőkkel
 • a szakiskolába „szorult” gyerekek képzése mennyiben szakképzési kérdés – a szakiskola küldetéstudata (szakmatanítás vagy nevelés, kompetenciafejlesztés súlya)

6.9. Speciális szakiskolák

 • Céljuk
 • Jelenlegi helyzetük, sikereik és kudarcaik
 • Kapcsolat a közoktatás más intézményeivel és a munkaerő-piaccal
 • Gyógypedagógiai és módszertani központok

6.10. Az általános iskola szerepe

 • Technikaoktatás, manuális készségek fejlesztése, kreatív foglalkozások
 • Életvitel műveltségterület lehetőségei, beépülése a tanításba
 • Mit vár el a szakképző iskola az általános iskolától?
 • Felkészítés a szakmai továbbtanulásra

6.11. Az egyes szakképzési területek speciális problémái

 • Művészeti képzés
 • Agrárképzés

Vélemény, hozzászólás?