5. Pedagógusok és a közoktatás további szakmai szereplői – témák

Print Friendly, PDF & Email

A pedagógusok kívánatos szakmai kompetenciái, pedagógusok státusza és humánerőforrás gazdálkodás (egységes pedagógus politika)

5.1. A pedagógusok minőségével kapcsolatos átfogó kérdések

 • Társadalmilag releváns elvárások az oktatási rendszer egyes szintjeivel és azok szereplőivel szemben: pedagógus
 • Pedagóguspolitika (képzés, státusz, életpálya), az oktatáspolitika pedagógusfelfogása
 • A jó pedagógus
 • A pedagógusszerep újragondolása

5.2. Pedagógusképzés

 • Egyetemi, főiskolai képzés
 • Alkalmasság, szűrés
 • A képzés gyakorlati elemei
 • Pedagógus-továbbképzés
 • Pedagógusképzés: a képzők képzése

5.3. A pedagógusok szakmai helyzetének jellemzői

 • A pedagógus munka minősége
 • Szakmai autonómia, pedagógiai szabadság
 • Jogok, kötelességek, hatáskörök

5.4. A pedagógusok társadalmi helyzete, előmenetel, életpálya

 • A pedagógusok foglalkoztatása
 • A pedagógus munka mennyisége
 • Pedagógus leterheltség, egyenletes terhelés
 • Pedagógusok jövedelme, bérrendezés
 • A pedagógus értelmiségi lét támogatása
 • A pedagógus társadalom szerveződése: hálózatok, klubok

5.5. Pedagógus kompetenciák, tulajdonságok

 • A módszertani kultúra¸ a nevelés-tanítás-tanulás kultúrájának megújítása, szakmódszertan (tanulva tanítás – tanítva tanulás)
 • Nevelést, tanulást, tanítást elősegítő hatásrendszer tervezése
 • Differenciálás
 • Progresszív pedagógiai módszerek napi jelenlétének garanciái
 • Tanulásmódszertan, a tanulás tanítása
 • Mérés, értékelés (tanulói teljesítmények)
 • Foglalkozáson, tanórán és intézményen kívüli nevelés
 • Világnézeti semlegesség
 • Csoporton belüli konfliktuskezelés
 • Pedagógus és család kapcsolata: családközpontú intervenciós megoldások, közös nyelv kialakítása
 • Óvodai nevelés – sajátos pedagógiai kérdések

5.6. A pedagógus munkájának értékelése, a pedagógusokkal szembeni elvárások, a pályaalkalmasság kérdései

 • Pedagógus pályaalkalmasság követelményeinek hiányosságai
 • Kiválasztás a pedagógusképzésben
 • Koherens, összehangolt külső és belső értékelési rendszerek
 • Szakmai felügyelet, szaktanácsadás

5.7. Közoktatás további szakmai szereplői

 • Iskolapszichológus, nevelési tanácsadó
 • Pályatanácsadó
 • Gyermekvédelmi szakember
 • Pedagógiai asszisztens, szabadidő-szervező
 • Szakoktató
 • Egyéb

Vélemény, hozzászólás?