4. Intézményi minőségirányítás és rendszerszintű minőségértékelés – tézisek

Print Friendly, PDF & Email

4.1. A minőségirányítás (-értékelés) alapvető feltétele, hogy az intézményrendszer és az egyes intézmények számára is olyan, világos célok legyenek megfogalmazva, amelyekhez reális feladatok rendelhetők.

4.2. Igényes, tartós és forrásgazdag törekvés szükséges:

 • a célok minden szintű és minél szélesebb legitimációjára;
 • a szereplők és partnerek minden csoportjának magas hőfokú azonosulására a célokkal, az ezen azonosuláson alapuló cselekvésre és önellenőrzésre való késztetésre, a cselekvésre és önellenőrzésre késztető elkötelezettség folyamatos „karbantartására”.

4.3. A célok teljesülését jelentős mértékben az érintett szereplők konszenzus közeli elégedettsége igazolja vissza.

4.4. A világosan megfogalmazott célok teljesültének becsléséhez, méréséhez, értékeléséhez (és az értékelés nyomán bekövetkező változtatásokhoz) az érintettek rendelkezzenek megfelelő tudással és technikai eszközökkel.

4.5. Ebben az értelemben az értékelésben s a fejlesztésről szóló döntésekben alapvető az érintett szereplők, partnerek önértékelése és autonóm elhatározása a tervszerű innovációra, illetve akut problémamegoldásra.

4.6. Az érintett szereplők, partnerek fenti készségeinek és elszánásának értő, ha kell kritikus, baráti segítésére különböző tulajdonformákban alapított szervezetek álljanak készenlétben. A segítés erőforrásait alapvetően az állami költségvetés biztosítsa, az autonómiát támogató, a közfeladatok ellátásáért viselt felelősséget megjelenítő szervezetével.

1 gondolat erről: „4. Intézményi minőségirányítás és rendszerszintű minőségértékelés – tézisek

 1. A minőségirányítás, minőségellenőrzés szempontjai:

  1. Partnerség

  A tanári eredményesség legfőbb és leghitelesebb fokmérője a gyermek tanár felé irányuló udvariassága, kedvessége és hálás, szeretetteljes mosolya.

  A második elem, a kollégákkal kialakított partnerség.

  A harmadik elem a tanár-szülő együttműködés és a szülői elégedettség szintje.

  A negyedik elem a pedagógus kapcsolata a társintézmények, gyermekorvosok, védőnők, szakértői bizottságok, családsegítő szolgálatok munkatársaival.

  2. Szakmaiság

  A pedagógus legfőbb szakmai erénye a szerénység, az el nem múló érdeklődés és az élethosszig tartó tanulás.

  3. Etika

  A pedagógus erkölcsi erénye a gyermek feltétel nélküli elfogadása és tisztelete, a példamutatás.

  4. Kimeneti paraméterek:

  Átlagos nevelési igényű valamint BTMN/SNI arány ismeretében a tanulói eredményesség.

  Ami nem segít:

  – 1-1 kirakatóra idegenek általi megtekintése

  – Az óratervek és vázlatok idegenek általi elemezgetése.

  – portfólió

  – a kéretlen "segítség"

  A minőségirányítás és ellenőrzés feltételei:

  – a megfelelő, gyakorlat orientált, a kornak és a diákság állapotának  megfelelő pedagógusképzés

  a bizalom 

  –  felajánlott, önzetlen kollegiális segítség 

  – szabadon választott, szakirányú továbbképzések állami támogatása

   

Vélemény, hozzászólás?