4. Intézményi minőségirányítás és rendszerszintű minőségértékelés – témák

Print Friendly, PDF & Email

Az intézményi minőségirányítás és az ahhoz kapcsolódó közoktatási ágazati minőségértékelés (külső intézményértékelés, tanulói teljesítménymérés és vizsgarendszer, közoktatási információs rendszer) alapelvei, rendszerszintű működése

4.1. Az intézményi minőség és a rendszerszintű minőségértékelés átfogó kérdései

 • A társadalom elvárásai az oktatás rendszerével és egyes szereplőivel szemben intézményi szinten
 • Az oktatás célja, célrendszere Magyarországon (céltételezés)
 • A közoktatás irányításának minősége, elvárt és számon kérhető hatások intézményi szinten
 • Nevelés, tanulás, a közoktatás eredményessége intézményi szinten
 • Szolgáltatás versus szolgálat
 • Intézményi demokrácia (gyermek, szülő, pedagógus, helyi közösség), nyitott intézmény
 • Pedagógusi és intézményi autonómia (jogok, kötelességek, hatáskörök)

4.2. Az intézményértékelés rendszere

 • Koherens külső és belső értékelési rendszer
 • Autonómiát, innovációt, ellenőrzést és értékelést támogató alrendszerek, a közigazgatás és a tanügyigazgatás kapcsolata, szakmai felügyelet, szakfelügyelet, szaktanácsadás, az intézmények és a pedagógusok munkájának értékelése
 • Mérési rendszer

4.3. Az intézményi minőség, minőségértékelés területei

 • Nevelést, tanulást, tanítást elősegítő hatásrendszer tervezése
 • Módszertani kultúra, szakmódszertan (tanulva tanítás – tanítva tanulás)
 • Az intézmény, a pedagógusok együttműködési rendszere (részletesen ld. külön a 4.4. pontban)
 • Iskolai Intézményi demokrácia, demokratikus politikai kultúrára nevelés
 • Jogok, kötelezettségek
 • Intézményi szervezetfejlesztés, hálózatok kiépítése
 • Iskolai Intézményi kommunikáció (diák, gyermek, szülő, pedagógus)

4.4. Az intézmény minőségének egyik leginkább meghatározó eleme: az együttműködések rendszere

 • Az együttműködés kultúrája: gyermek, szülő, pedagógus, szülői részvétel, család és intézmény, családközpontú intervenciós megoldások, közös nyelv kialakítása, a rendszeres együttműködés fórumai
 • Együttműködések, hálózatok, szakmai és civil egyeztetés: szakmaközi-, ágazatok közötti együttműködés (szociális, egészségügyi területekkel), oktatási területen belüli együttműködés, egyeztetés, közoktatási intézmények közötti kapcsolatok (hálózatépítés), pedagógusok együttműködése
 • Nyitott intézmény és a demokratikus gyermeki részvétel
 • Közösségi intézmény
 • Konfliktuskezelés

4.5. Az intézményi minőséget és minőségértékelést befolyásoló tényezők

 • Rejtett tanterv
 • Intézményi autonómia és a pedagógus autonómiája (tartalmi és módszertani szabadság, diverzitás), szakmai autonómia (pedagógusé, intézményé
 • Az intézményvezetés stratégiai terve
 • Az intézményvezetők-, az intézményvezetés minősége (képzés, kiválasztás, továbbképzés)

Vélemény, hozzászólás?