3. Tartalmi szabályozás – témák

Print Friendly, PDF & Email

A közműveltség definiálása és szabályozásának módja, az egységes és minimális nevelési, tanulási célok rögzítésének módja (bemeneti/folyamat szabályozás és kimeneti szabályozás viszonya, egységes rendszere), a tartalmi szabályozók működését biztosító eszközök.

3.1. A tartalmi szabályozás átfogó kérdései

 • A társadalom (nevelési, oktatási tartalmat érintő) elvárásai az oktatás rendszerével és egyes szereplőivel szemben
 • Az oktatás célja, célrendszere Magyarországon (céltételezés, kulcskompetenciák, kompetenciafejlesztés, ld. 1.3. is, a tudás leértékelődésének folyamata)
 • Közműveltségi tartalmak, a kánon kérdése (a „nemzeti érték” hogyan épül be)
 • Kimeneti, bemeneti, folyamatszabályozás
 • A tartalmi szabályozás és az intézményszerkezet (intézményrendszer) összefüggése
 • Intézményi autonómia és a pedagógus autonómiája, szakmai autonómia (tartalmi és módszertani szabadság, diverzitás)
 • Világnézeti semlegesség: állami, egyházi intézmények
 • Az intézmény (a nevelési, oktatási tartalom) politika- és ideológiamentessége
 • Multikulturalitás (kisebbség/többség), tolerancia
 • Értékmegőrzés és más kultúrák értékeinek beépítése
 • Tartalmi szabályozás és a tudásfelfogás kapcsolata

3.2. A tartalmi szabályozás területei

 • Tantervek: NAT, kerettantervek, helyi tantervek (a helyi tantervek vége), tantárgyak, óraszámok
 • Vizsgarendszer
 • Oktatási programok, programcsomagok, pedagógiai rendszer
 • A tankönyvkiadás – választhatóság, egységesítés, tankönyvpolitika
 • Iskoláskor előtti nevelés sajátosságai, óvodai program

3.3. Műveltségi területi, tantárgyi nevelés kérdései

 • Humán- és reáltantárgyak, falak közöttük
 • Komplex tantárgyak (komplex képzés)
 • Az idegen nyelvi oktatás: óraszám, eredményesség, az akkreditált nyelvvizsgarendszer helye, szerepe, bizonyítványok, nyelvi érettségi, a diploma megszerzésének függése a nyelvvizsgáktól, tantárgyak idegen nyelvű oktatása; külföldi filmek szinkronizálása, nyelvtanár hiány, NYEK, két tannyelvű iskolák
 • Természettudományos nevelés
 • Matematikai nevelés
 • A matematika és a természettudományi tantárgyak kapcsolata
 • Művészeti nevelés
 • Társadalomtudományi nevelés
 • Politikai kultúrára nevelés, állampolgári kompetenciák
 • Ideológiai nevelés? (kötelező vagy választható)
 • Globalizációs ismeretek, fenntarthatóságra nevelés, XXI. századi kihívásokra való felkészítés
 • Egészséges életmódra nevelés
 • IKT

3.4. A tartalmi szabályozást befolyásoló tényezők

 • Új kulturális kihívások – web2, új médiaközeg, vizualitás
 • Rejtett tanterv
 • Munkaerő-piaci kereslet, életpálya
 • Szakmódszertan állapota, szakmódszertani kutatások, a szakmódszertani tudás terjedése a rendszerben

3.5. A tartalmi szabályozás konkrét megvalósulása az intézményekben

 • Intézményi szakaszok közötti átmenetek (benne az óvoda-iskola átmenet és a továbbtanulás is)
 • Átjárhatóság
 • Egész napos iskola – Tartalmas délutáni tevékenység a tanulók számára az iskolában és az iskolán kívül

3.6. Kritikus szemléleti kérdések

 • Tudomány-áltudomány
 • Tudásfelfogások és tartalomszabályozás

Vélemény, hozzászólás?