2. Jó kormányzás – tézisek

Print Friendly, PDF & Email

2.1. Érvényesíti az oktatás világában is a hatalmi ágak szétválasztásának elvét, így alkot jogot, így igazgat, így ellenőrzi a végrehajtást, jár el konfliktusok esetén.

2.2. Követi a szubszidiaritás elvét, azaz azt az elvet, hogy a közösségek saját kérdéseikben – amelyek más nagyobb közösségeket nem érintenek – maguk döntsenek. Az államigazgatás csúcsain csak a legfontosabb keretekről hoz döntést, a döntéshozók és a közvetlen iskolahasználók közti érdekegyeztetést követően.

2.3. Olyan szabályokat, elvárásokat fogalmaz meg, amelyek árnyaltan integrálják, harmonizálják a világfolyamatokat, az európai folyamatokat, a nemzeti érdekeket, a kisebbségek érdekeit, a regionális és helyi társadalmi érdekeket, a szülők érdekeit, a pedagógusok szakmai érdekeit stb.

2.4. Stratégiáját a pluralista demokrácia  alapján, a jelentősebb ellenzéki erőkkel egyetértésben fogalmazza meg, szem előtt tartva, hogy az oktatási fejlesztések gyakran csak a (távoli) jövőben térülnek meg, átívelnek a parlamentáris demokrácia politikai váltásain.

2.5. A konfliktusokat a megelőzés stratégiájával kezeli.

2.6. A legjelentősebb közszolgáltatások feltételeit biztosító garanciákat úgy adja meg, hogy az világosan kifejezze az állami felelősségvállalást, ugyanakkor utat engedjen az öngondoskodásnak is.

2.7. Felelősséggel és hatékonyan őrködik a szabadságjogok és a méltányosság érvényesítése felett.

2.8. Elismeri a tudás és a kultúra jelentőségét a gazdasági, társadalmi-állampolgári életben, az életminőség biztosításában, a társadalmi (akár különböző generációk és különböző kultúrahordozó társadalmi csoportok közötti) kommunikációban.

2.9. Támogatja a kutatást és az innovációt, s döntéseiben, intézkedéseiben támaszkodik is azok eredményeire. Ennek alapján – és átlátható módon – vesz részt az oktatási intézmények fejlesztésében.

2.10. Egyszerre biztosítja az alapdokumentumoknak minden fél számára biztonságot jelentő – lehetséges mértékű – tartósságát és a folyamatos fejlesztés garanciáit.

2.11. A piacgazdaság feltételei mellett érvényesíthető segítséget nyújt a tanulási folyamatok után a pályakezdők számára.

2.12. Tetteit a Gyermek jogáról szóló 1989-es New York-i egyezmény elvei vezetik, amely szerint „a gyermekek joga mindenek feletti”.

Vélemény, hozzászólás?