2. Jó kormányzás – témák

Print Friendly, PDF & Email

Az oktatás kormányzásának szerkezete és módja, intézmények tulajdonosi szerkezete, az egyes kulcsfontosságú (a többi alrendszer működtetését meghatározó) kormányzási eszközök, mint például az irányítás és finanszírozás

2.1. Oktatáspolitikai feladatok

 • Állapotfelmérés (mi van most?)
 • Értékmegőrzésre és új értékekre épülő oktatáspolitikai koncepció (külföldi minták tanulmányozásával is), nevelést, tanulást, tanítást segítő, kivitelezhető stratégiák
 • Civil és szakmai szervezetekkel való egyeztetés az oktatáspolitikában
 • Az oktatáspolitika civil kontrollja a médiában és a közéletben
 • Közoktatáspolitika a médiában (tájékoztatás, problématerülettel való foglalkozás)

2.2. Az oktatás kormányzásának alapelve

 • Bizonyítékokon alapuló oktatáskormányzás
 • A nevelés, tanulás, a közoktatás eredményességének értelmezése az oktatás rendszerének egészében
 • A társadalom elvárásainak tisztázása az oktatási rendszer egyes szintjeivel és azok szereplőivel szemben
 • Az oktatás célja, célrendszere Magyarországon (céltételezés)
 • Szabad intézményválasztás
 • Szolgáltatás vagy szolgálat?
 • Intézményi autonómia, pedagógiai szabadság, centralizáció és decentralizáció
 • Jogok, kötelezettségek
 • Közigazgatás és tanügyigazgatás kapcsolata, a közoktatás irányításának minősége
 • Európai dimenzió az oktatásban: lisszaboni stratégia, Eu 2020
 • Verseny és/vagy együttműködés az oktatás rendszerének egészében

2.3. A kormányzás kiemelt kérdései

 • Kié az intézmény? Intézményfenntartás és működtetés, szubszidiaritás az oktatás rendszerében, feladat- és felelősségmegosztás a közoktatásban (állam – fenntartó – intézmény)
 • Intézményszerkezet, intézményrendszer, egységesség és differenciáltság, a komprehenzív iskolarendszer intézményrendszer lehetősége
 • Autonómiát, innovációt, ellenőrzést és értékelést támogató alrendszerek, a közigazgatás és a tanügyigazgatás kapcsolata, szakmai felügyelet, szakfelügyelet, szaktanácsadás, az intézmények és a pedagógusok munkájának értékelése
 • Mérési rendszerek az oktatásban (a közoktatás kormányzásának feladatai)
 • Fejlesztéspolitika
 • A neveléstudományi kutatások támogatása
 • Tankötelezettség
 • A fiatalok 20%-a esélytelen a munkaerőpiacon
 • Átjárhatóság
 • Az intézmény depolitizálása
 • Világnézeti, ideológiai semlegesség
 • Szektorsemlegesség az oktatásban, állami-, önkormányzati-, egyházi-, alapítványi-, magánintézmények kérdése
 • Finanszírozás (ld. külön pontban is)
 • A tanügyigazgatás kérdései
 • Nevelési, tanulási szakaszok közötti átmenetek
 • Óvoda-iskola átmenet
 • Intézményi szervezetfejlesztés, hálózatok kiépítése, együttműködés
 • Állami keretszámok meghatározása egyes intézménytípusokban
 • A nevelési tanácsadás rendszere
 • Intézménypszichológus hálózat
 • Egész napos iskola – tartalmas délutáni tevékenység a tanulók számára az iskolában és az iskolán kívül
 • Esti iskola
 • Kétnyelvű iskolák (jó gyakorlatok, finanszírozás), nyelvi előkészítő tanfolyamok
 • Az oktatás-nevelés színtereinek az összehangolása

2.4. Oktatásfinanszírozás

 • Az oktatásfinanszírozás módja
 • Hatékonyság probléma
 • Az oktatásfinanszírozás mértéke, az oktatás helye a költségvetésben
 • Szektorsemlegesség a finanszírozásban
 • Oktatásfinanszírozás: Pedagógus bérezés problémái

Vélemény, hozzászólás?