10. Demokrácia, diákszerep, diákrészvétel az infokommunikációs világban

Print Friendly, PDF & Email

Csákó Mihály – Fóti Péter – Pásztor Erzsébet – Trencsényi László

Diákszerep, diákrészvétel, demokrácia

A tanulói és a diákrészvétel, az iskolai demokrácia magyarországi helyzete

A magyar iskola kontinentális hagyományai korábban sem kedveztek a tanulói részvétel elvének. Néhány úttörő kezdeményezés mellett a „létező szocializmus” iskolai gyakorlata le is járatta az iskolai demokráciáról szőtt pedagógiai álmokat. A 25 év előtti demokratikus átalakulást követő törvényalkotás ügyelt arra, hogy a demokratikus normák, a gyermeki jogok és a méltányosság elve érvényesüljön a szabályozásban, de az iskolák szellemiségének, kultúrájának átalakításában nem volt hatékony. A Nemzeti Együttműködés Rendszerének nevezett kormányzat politikája a tanulói jogok világát is elérte, nem csupán beomlottak a rövid idő alatt felhúzott demokratikus építmények, de a pedagógiai ideológián túlmenően jogi erejű szabályok is csorbítják a lehetőségét, hogy a tanulók, diákok saját intézményük felelős gazdái, a demokratikus közélet gyakorlói lehessenek.

Egy 2005-ös reprezentatív felmérés szerint a magyar középiskolák túlnyomó többségében megfosztották a diákokat törvényben rögzített demokratikus jogaik gyakorlásától. A helyzet azóta annyiban változott, hogy a diákok törvényben garantált jogai csökkentek. A diákönkormányzatok a középiskolások szerint az iskolák túlnyomó többségében nem vesznek részt a házirend elkészítésében, s az iskoláknak csak kevesebb, mint harmadában titkos a DÖK tagok választása. A diákok többsége, iskolatípustól függetlenül a DÖK-nek csak végrehajtó szerepet tulajdonít. Az iskola életét meghatározó döntésekbe a diákoknak általában nincs érdemi beleszólásuk. A diákok kiszolgáltatott helyzetük tudatában nem ismerik és nem is gyakorolják jogaikat. Minden alapunk meg van feltételezni, hogy ez a helyzet 2005 óta nem javult.

A diákönkormányzat hipotetikus típusai

(Csákó Mihály 2005)

A diákönkormányzat, diákrészvétel, demokrácia kérdéskörében nem készült külön tanulmány az Agóra részére. Álláspontunk az alábbi korábbi tanulmányokon alapul:

Vélemény, hozzászólás?