1. Elvárt, kívánatos nevelési-oktatási eredmények – témák

Print Friendly, PDF & Email

Előrehaladásra, részvételre, személyiségfejlődésre és tanulási eredményekre (kompetenciákra) vonatkozó célok, tehetségnevelés.

1.1. Átfogó kérdések

 • Az oktatás célja, célrendszere Magyarországon (céltételezés)
 • Nevelés, tanulás, közoktatás eredményessége, az eredményesség kritériumai
 • A társadalmi hatások és az intézmény: A tudás leértékelődése

1.2. A gyermekek, tanulók előrehaladása az intézményrendszerben

 • Tankötelezettség
 • A gyerek nevelési, tanulási útjának kritikus pontjai
 • Az iskoláskor előtti nevelés sajátosságai: az óvodai tanulás sajátosságai
 • Óvoda-iskola átmenet
 • Továbbtanulás

1.3. A nevelés jellege, bizonyos részterületei, színterei

 • Személyiségközpontú oktatás-nevelés
 • Az intézmény nevelési feladatai: szocializációs feladatok
 • Rejtett tanterv
 • Gyermeki, tanulói motiváció
 • Tehetséggondozás
 • Ideológiai nevelés? (kötelező vagy választható)
 • Verseny és/vagy együttműködés
 • A nevelés színterei: intézmény, család, média, helyi társadalom, kortárscsoportok, családközpontú intervenciós megoldások
 • A rejtett analfabetizmus felszámolása
 • Kompetenciafejlesztés

   

   

  • Kulcskompetenciák fejlesztése
  • Kooperativitás
  • Állampolgári kompetenciák, demokráciára nevelés (ideológiai háttere, identitástudat), Demokratikus politikai kultúrára nevelés
  • Kritikai gondolkodás
  • Szociális kompetenciák
  • Önálló tanulás, tanulási módszerek, LLL
  • Új kulturális kihívások – web2, új médiaközeg, interaktivitás, vizualitás

   

Vélemény, hozzászólás?