Egri Agóra rendezvény

Téma: Hatékonyan együttműködő közoktatás

Vendéglátó/szervező partner: Szülői Hálózat

Időpont:
2014. április 9. 14–17 óra

Helyszín:
Bartakovich Béla Közösségi Ház, Eger, Knézich Károly út 8. I/102.

Program:

 • Pihelevics Attila Agóra témafelelős: Együttműködés az oktatásban
 • Béres Mária gyógypedagógiai tanár: Együttműködés az SNI tanulók nevelése során
 • Nahalka István oktatáskutató: Együttműködés az oktatásfejlesztésben
 • Mákosné Fehérvári Csilla szülő: Együttműködés a magántanuló családokkal
 • Salamon Eszter, az Európai Szülők Egyesületének elnöke: A család és az iskola együttműködése az iskolai siker kulcsa

Az előadásokat beszélgetés követi. Moderátor: Nahalka István

A sokak által vállalható oktatáspolitikához mindenki véleményére szükség van!

Letölthető szórólap

Demokratikus nevelés és diákrészvétel – nyilvános szakmai vita

Az ELTE TáTK Oktatás- és Ifjúságkutató és Továbbképző Központja (OITK – oitk.tatk.elte.hu) az Agóra Oktatási Kerekasztallal (http://agoraoktatas.hu/) együttműködve nyilvános szakmai vitát rendez pedagógusok és társadalomkutatók számára Demokratikus nevelés és diákrészvétel címmel.

Időpont: 2014. március 20, 16:00–19:00

Helyszín: ELTE Lágymányosi campus, Északi tömb, Cseh-Szombathy terem (0.100B)

Bár a téma mindig aktuális, a vita apropóját ezúttal az adja, hogy elkészült az Agóra Oktatási Kerekasztal Oktatáspolitikai alapvetések című dokumentuma, amely külön részeket (2.10; 3.10; 4.6) szentel a témának. A vitaindítók támaszkodnak erre a dokumentumra.

Program:

16:00 – Vitaindítók – elnök: Lukács Péter, tanszékvezető egyetemi tanár, WJLF

 • Csákó Mihály egyetemi docens, az ELTE TáTK OITK vezetője: A tanárok jelentőségéről
 • Ercse Kriszta, az Agóra 10. szekciójának munkatársa: Az Agóra álláspontja a demokratikus nevelésről
 • Kerékgyártó Anna, gimnáziumi tanuló, DÖK-elnök: Ahogy a tanulók látják a gyakorlatot és a lehetőségeket

17:00 – Szünet

17:10 – Vita – moderátor: Sáska Géza, az ELTE TáTK OITK munkatársa

 • A jelenlévő tanárok: a tanárok véleménye a demokratikus nevelés helyzetéről, lehetőségeiről és az Agóra által kialakított álláspontról
 • Trencsényi László, a Magyar Pedagógiai Társaság ügyvezető elnöke: zárszó

Időpont: 2014. március 20, 16:00–19:00

Helyszín: ELTE Lágymányosi campus, Északi tömb, Cseh-Szombathy terem (0.100B)

Ajánlott olvasmányok:

 • Politikai szocializáció. Educatio, 2004/4.
 • Arctalan (?) nemzedék. szerk. Bauer B. és Szabó A., NCsSzI, Budapest, 2011.
 • Csákó–Berényi–Bognár–Tomay: Politikai szocializáció Magyarországon a kilencvenes években. Szociológiai Szemle, 2000/1.
 • Melich, A.: A személyiség és a szocializációs folyamat közötti kölcsönhatás. In: A politikai  szocializáció. Szerk. Szabó I. és Csákó M., Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest, 1999.

Letölthető szórólap ⇒⇒⇒