Agóra Oktatási Kerekasztal kategória bejegyzései

Demokratikus nevelés és diákrészvétel – nyilvános szakmai vita

Az ELTE TáTK Oktatás- és Ifjúságkutató és Továbbképző Központja (OITK – oitk.tatk.elte.hu) az Agóra Oktatási Kerekasztallal (http://agoraoktatas.hu/) együttműködve nyilvános szakmai vitát rendez pedagógusok és társadalomkutatók számára Demokratikus nevelés és diákrészvétel címmel.

Időpont: 2014. március 20, 16:00–19:00

Helyszín: ELTE Lágymányosi campus, Északi tömb, Cseh-Szombathy terem (0.100B)

Bár a téma mindig aktuális, a vita apropóját ezúttal az adja, hogy elkészült az Agóra Oktatási Kerekasztal Oktatáspolitikai alapvetések című dokumentuma, amely külön részeket (2.10; 3.10; 4.6) szentel a témának. A vitaindítók támaszkodnak erre a dokumentumra.

Program:

16:00 – Vitaindítók – elnök: Lukács Péter, tanszékvezető egyetemi tanár, WJLF

 • Csákó Mihály egyetemi docens, az ELTE TáTK OITK vezetője: A tanárok jelentőségéről
 • Ercse Kriszta, az Agóra 10. szekciójának munkatársa: Az Agóra álláspontja a demokratikus nevelésről
 • Kerékgyártó Anna, gimnáziumi tanuló, DÖK-elnök: Ahogy a tanulók látják a gyakorlatot és a lehetőségeket

17:00 – Szünet

17:10 – Vita – moderátor: Sáska Géza, az ELTE TáTK OITK munkatársa

 • A jelenlévő tanárok: a tanárok véleménye a demokratikus nevelés helyzetéről, lehetőségeiről és az Agóra által kialakított álláspontról
 • Trencsényi László, a Magyar Pedagógiai Társaság ügyvezető elnöke: zárszó

Időpont: 2014. március 20, 16:00–19:00

Helyszín: ELTE Lágymányosi campus, Északi tömb, Cseh-Szombathy terem (0.100B)

Ajánlott olvasmányok:

 • Politikai szocializáció. Educatio, 2004/4.
 • Arctalan (?) nemzedék. szerk. Bauer B. és Szabó A., NCsSzI, Budapest, 2011.
 • Csákó–Berényi–Bognár–Tomay: Politikai szocializáció Magyarországon a kilencvenes években. Szociológiai Szemle, 2000/1.
 • Melich, A.: A személyiség és a szocializációs folyamat közötti kölcsönhatás. In: A politikai  szocializáció. Szerk. Szabó I. és Csákó M., Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest, 1999.

Letölthető szórólap ⇒⇒⇒

Társadalmi szerződés az oktatásban – az Agóra konferenciája

Időpont: március 14. 14:00–18:30

Helyszín: Bp. VII. Kazinczy u. 23-27. ELTE PPK Aula

Program:

14:00–15:40 – Plenáris előadások

 • 14:10–14:40 – Nahalka István: A jelenlegi oktatáspolitika mögött álló szakmai elképzelések
 • 14:40–15:10 –  Radó Péter: A Leviathan oktatáspolitikája (prezentáció)
 • 15:10–15:40 – Trencsényi László: Az Agóra Oktatási Kerekasztal oktatáspolitikai alapvetései

16:00–17:30 – Szekcióülések

Szekciók:

 • Autonómia és demokrácia
 • Méltányosságot szolgáló iskolarendszer
 • Személyre szabott, kompetencia alapú oktatás

17:40–18:15 – A szekcióülések összefoglalása

Az előadások rövid kivonata, a szekciók témáinak kifejtése

Időpont: március 14. 14:00–18:30

Helyszín: Bp. VII. Kazinczy u. 23-27. ELTE PPK Aula

Letölthető szórólap: ⇒⇒⇒